Príbehy viery, nádeje a vďačnosti inšpirované rovnomennou piesňou