Kniha o zakládání - Sv. Terezie od Ježíše | Odporúčame | Scoop.it

Jako většinu děl napsala sv. Terezie tutd knihu z poslušnosti vůči svému zpovědníkovi. Kniha je strhující reportáží o díle Božím skrze tuto světici při zakládání nových klášterů — bylo jich víc jak třicet. Není jen suchým popisem událostí, ale živým svědectvím o činorodé lásce, utrpení i námahách pro Boží království, ale i charismatických darů této světice.