Veľa je povolaných - Scott Hahn | Odporúčame | Scoop.it

Našich kňazov neraz vidíme (a často sa tak vidia aj oni sami) veľmi
ľudskou optikou. Opravujú, zariaďujú, vybavujú, zháňajú... A mnohí sú  unavení, znechutení...

 

„Žiadny človek nemôže tu na zemi opravdivo žiť dar kňazstva. Je to prištedrý dar od prištedrého Boha. Keď muži vedia, o čom kňazstvo skutočne je, inštinktívne ich to k nemu ťahá. Je príťažlivé svojou vnútornou podstatou.“
Aj keď je táto kniha o kňazstve, je určená aj všetkým
mužom, možno zvlášť manželom, aby objavili aj ďalší rozmer svojho života – úlohu prinášať obetu za svoju rodinu... Aby objavili svoje kňazstvo.