Ruženec oslobodenia - Regis Castro, Maisa Castro | Odporúčame | Scoop.it

Ovocím modlitby Ruženec oslobodenia  je vnútorná radosť, hlboký pokoj v našom srdci, sloboda od úzkosti, depresie, strachu atď. A následne uzdravenie vzťahov, zmierenie sa so situáciou a dokonca fyzické uzdravenie zo psychosomatických neduhov. Okrem toho sme oslobodení od duchovného útlaku, ktorý zapríčiňujú kliatby, zlo, zapletenie sa (či už nás samých, alebo našej  rodiny) do okultizmu alebo negatívneho duchovného dedičstva, ktoré pochádza od našich predkov. Toto všetko je skutočné a pravdivé. Ježiš je náš Vykupiteľ, náš Osloboditeľ. Miluje nás a chce, aby sme mohli žiariť jeho zázračným svetlom.