9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým - Raniero Cantalamessa | Odporúčame | Scoop.it

Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat.
Duch Svatý nás posiluje. Ježíš sám nám to slíbil: „Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí“ (Sk 1,8)