Študovať a nasledovať dona Bosca - Pavol Grach | Odporúčame | Scoop.it

Historická a kultúrna vzdialenosť od dona Bosca rastie, no Duch je zárukou nielen zachovania, ale aj rozvoja toho, čo dar dona Bosca znamenal pre Cirkev a pre svet.