120 zamyslení s Teréziou z Lisieux - zostavila: Patricia Treece | Odporúčame | Scoop.it

Milióny ľudí po celom svete si zamilovali svätú Teréziu z Lisieux nielen pre jej podmanivú múdrosť, ale aj pre jej neochvejnú túžbu slúžiť Bohu, a to nielen počas života, ale aj po smrti.