O zasvätenom panenstve - Sv. Augustín | Odporúčame | Scoop.it

Augustín píše svoje dielo „O zasvätenom panenstve“
okolo roku 401 ako reakciu na diskusiu o manželstve a panenstve
v jeho dobe.
 
Približne polovicu spisu autor venuje téme pokory. Aj keď tvrdí, že Bohu zasvätené panenstvo vyjadruje vyšší stav kresťanskej dokonalosti, zároveň trvá na tom, že iba Božou milosťou je možné tento dar uchovať neporušený.

 „Strážkyňou panenstva je láska a miestom, kde ho láska stráži, je
pokora.“ (sv. Augustín)