O drobcoch a dospelákoch - Marianna Čaučíková | Odporúčame | Scoop.it

Ahojte drobci,
pozy´vame va´s do mestečka, v ktorom zˇiju´ drobci – presne taki´, ako vy. Zvedavi´ a hravi´, sˇikovni´ i nezbedni´. Veseli´, no občas maju´ aj svoje drobne´ či velˇke´ starosti. Nasˇtˇastie su´ tu aj dospela´ci, ktori´ su´ im na bli´zku, poma´haju´ im a spolu im je vzˇdy veselsˇie. Max, Leo, Lucka, Hugo, Anetka... kazˇdy´ z nich je trochu iny´, no vsˇetci maju´ zauji´mave´ za´zˇitky. V mestečku je jedno pekne´ ihrisko, kde sa drobci a rodičia dospela´ci streta´vaju´, hra´vaju´ a rozpra´vaju´ svoje pri´hody. Ta´to knizˇka ich počula a pre va´s zapi´sala.