Láska za lásku - Marek Urban | Odporúčame | Scoop.it

Kto si nezamiluje ukrižovaného Krista, sotva si ho niekedy zamiluje. To je prvý a najväčší dôvod, prečo vám ponúkam rozjímania nad utrpením Pána. Práve na dreve kríža sa nám zjavila láska Lásky v miere bez miery a každého túži pritiahnuť k sebe. Druhým veľkým dôvodom je, že v škole kríža sa učíme každej čnosti, ktorá má zdobiť Ježišovho učeníka.

Pri každom rozjímaní budeme vychádzať z ústredného a nenahraditeľného prameňa, ktorým sú evanjeliá. Vyberiem ich tak, aby čo najbližšie korešpondovali so zjaveniami Ježišovho Srdca Jozefíne Menéndezovej. V druhom kroku budeme čerpať z myšlienok, ktoré jej Ježiš takmer denne diktoval počas svätopôstneho obdobia od 22. februára do 30. marca 1923.

Marek Urban je dlhoročný duchovný správca mníšskeho rádu klarisiek kapucínok. Je autorom viacerých rozjímavých diel na rozličné témy.