Listy o sebavzdelávaní - Romano Guardini | Odporúčame | Scoop.it

Listy o sebavzdelávaní" nie sú len historickými zapiskami z rokov, v ktorých vznikali. Ešte aj dnes dokážu osloviť mladého človeka. Dokážu mu pomôcť, aby bol človekom a kresťanom. A aby sa stal dobrým človekom a dobrým kresťanom. Možno práve preto sú dnes tieto listy dôležité — dnes, lced tí najlepší z mladých hľadajú akékoľvek východisko k lepšiemu, humánnejšiemu životu...