Keby Pán Boh nerozumel žartu | Odporúčame | Scoop.it

Obsah
 
Keby Pán Boh nerozumel žartu.....................5
Vo farnosti.....................................................19
Na biskupskom úrade...................................85
V kňazskom seminári...................................91
V kňazskom domove...................................101
V škole.........................................................105
V kláštore.....................................................115
Na ceste do večnosti...................................123
Obsah..........................................................131