Gorazd - V. Bednárová, K. Smetanová | Odporúčame | Scoop.it

Hovorí sa, že slovenskí misionári vo svete sú veľmi obetaví. Je to malá splátka za svätých solúnskych bratov, ktorí prišli raz dávno k nám. A za Gorazda, ktorý im v misii pomáhal.