Odporúčame
4.0K views | +6 today
Follow
Your new post is loading...
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Dôležitosť čitateľa v biblickej interpretácii - František Trstenský, Martin Trojan

Dôležitosť čitateľa v biblickej interpretácii - František Trstenský, Martin Trojan | Odporúčame | Scoop.it

Martin Trojan (1985) pochádza z Oždian. Je kňazom Rožňavskej diecézy. Momentálne pôsobí ako kaplán vo farnosti Divín.

František Trstenský (1973) pochádza z TvrdoŠína na Orave. Je kňazom Spišskej diecézy. Prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí.

vyveska's insight:

Publikácia chce nájsť komplexnejší pohľad na čitateľa a jeho dôležitosť v interpretácii Svätého písma - diela, ktorého autorom je Boh i človek. Kniha sa snaží otvoriť čitateľovi oči pre neho samého, vyzvať ho k prekonávaniu osobných předpojatostí, navrhnúť mu nové smerovania a ponúknuť postupy, vďaka ktorým môže s textom Svätého písma viesť dialóg.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú - František Trstenský

Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú - František Trstenský | Odporúčame | Scoop.it

FRANTIŠEK TRSTFNSKÝ (1973) pochádza z Tvrdošína na Orave. Je kňazom Spišskej diecézy. V Jeruzaleme absolvoval biblické štúdia (2000-2004). Doktorát z teológie získal v Krakove. V súčasnosti je profesorom na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, ktorý je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami napr. Ježišove blahoslavenstvá, Vianoce podľa Svätého písma, Otčenáš - súhrn celého evanjelia. Spolupracuje s rádiom Lumen a televíziou Lux pri príprave relácií s biblickou tematikou.

vyveska's insight:

Posledná kniha Nového zákona obraznou a symbolickou rečou chce:
- varovať veriacich pred vlažnosťou vo viere,
- povzbudiť ich, aby sa vzopreli zlu v jeho rôznych podobách,
- dať verným útechu a nádej, že Boh napokon zvíťazí.
Táto vízia Jánovej apokalypsy prorocky zaznieva aj pre nás.
Aj my sa musíme pripraviť na to, že prichádza doba, keď na kresťanov, ktorí chcú byť verní Kristovmu posolstvu, Jánova apokalypsa kladie rovnaké požiadavky.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Vezmi a čítaj - František Trstenský

Vezmi a čítaj - František Trstenský | Odporúčame | Scoop.it

Biblista prof. František Trstenský ponúka sedem základných pravidiel pri čítaní Svätého písma. Sú urcˇené pre tých, ktorí veria, že Sväté písmo je Božie slovo. Brožúrka nie je teologickou štúdiou, ale jednoduchou pomôckou pre každého, kto má odvahu ístˇ cestou spoznávania biblickej viery.  

vyveska's insight:

Brožúrka nie je teologickou štúdiou, ale jednoduchou pomôckou pre každého, kto má odvahu ístˇ cestou spoznávania biblickej viery. 

more...
No comment yet.