Odporúčame
4.4K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Duch Svätý - Chiara Lubichová

Duch Svätý - Chiara Lubichová | Odporúčame | Scoop.it

Keď sa pozrieme na množstvo kníh od Chiary Lubichovej, mohlo by sa nám zdať, že v nich chýba nejaká, ktorá by bola celá venovaná Duchu Svätému. Napriek tomu Duch Svätý bol mimoriadne prítomný v živote autorky, v Diele, ktoré založila, aj v osobitnom dare charizmy jednoty.

Táto kniha je zbierkou písomností, myšlienok a iných textov od Chiary Lubichovej, ktoré sa objavili v iných dielach alebo ešte neboli publikované. Opisuje jemné, ale mocné pôsobenie Ducha Svätého, toho skutočného režiséra života Hnutia fokoláre a jeho zakladateľky. 

vyveska's insight:

Tieto texty svedčia o autorkinej vášni, aby bol Duch Svätý čoraz viac poznaný a milovaný. Zvlášť sa zameriava na obnovujúce pôsobenie Ducha Svätého a tiež na to, ako jeho prítomnosť podnecuje dialóg vo všetkých ľudských oblastiach.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Imaginácie ducha - Sulamitka

Imaginácie ducha - Sulamitka | Odporúčame | Scoop.it

Duch Svätý miluje dotýkať sa nášho srdca a ovlažiť ho svojím vánkom. V hlbokej intimite modlitby ho prikrýva svojou prítomnosťou a šepká mu tajomstvá.

vyveska's insight:

Knižočka Imaginácie Ducha je jedinečnou zbierkou duchovných obrazov – vyznaní, ktorými sa Duch Svätý túži prihovárať nášmu srdcu. Obrazy, ktoré vznikali postupne, počas modlitebných stretnutí a modlitieb príhovorov, sú odpoveďou na úprimné volanie Božích detí po jeho prítomnosti a zjavením momentu, keď nebo prenikne zem a Srdce sa spojí so srdcom.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Dary Ducha svatého v Teologické sumě - Tomáš Akvinský

Dary Ducha svatého v Teologické sumě - Tomáš Akvinský | Odporúčame | Scoop.it

Jak lze dobře vidět, Tomáš nepostupuje přísně od přirozené etiky k nadpřirozené morální teologii. I když obě perspektivy rozlišuje, tak se u něj v jistém smyslu prolínají. Přirozeně získané ctnosti a nadpřirozeně vlité Boží dary mají sice jiný původ, ale týkají se stejného člověka, který je povolán k následování dobra nejen na rovině přirozené, ale i k otevřenosti vůči nadpřirozené pomoci shůry. Trojice kvestií, které se tento svazek věnuje, není ovšem pouze jakousi kolekcí tří nesouvisejících témat, které se jakoby nedopatřením ocitly mezi traktátem o ctnostech a traktátem o hříchu. Dary Ducha svatého jsou habity, takže navazují na pojednání o ctnostech jako jakýsi úvod do tématiky nadpřirozených habitů, která bude pak dále rozvinutá v pojednání o ctnostech teologických. Na dary pak navazují blahoslavenství a plody Ducha, které už nepatří mezi habity, ale spíše mezi úkony. V tomto případě jde o lidské úkony vycházející z působení Ducha svatého v duši člověka

vyveska's insight:

Tento svazek obsahuje překlad tří kvestií (STh I-II, q. 68-70), které završují morální pojednání o dobrých habitech, tedy ctnostech. Po tématu přirozeně získávaných morálních ctností přichází na řadu otázky nadpřirozeného působení v člověku. Nejedná se zatím o vlité teologické neboli božské ctností, ani o milost obecně, ale o specifické působení Ducha svatého v člověku: to znamená dary Ducha svatého, blahoslavenství a plody (ovoce) Ducha svatého. Překlad a úvodní studie: Tomáš Machula. Vychází v roce 2017 v řadě Summa theologiae.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

 Všední život s Duchem Svatým - Odile Haumonté

 Všední život s Duchem Svatým - Odile Haumonté | Odporúčame | Scoop.it

Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka knihy ukazuje, jak nám Duch Svatý pomáhá v konkrétních situacích všedních dnů. Zmiňuje také nejčastější nástrahy a překážky v přijetí jeho darů a nabízí řešení, jak s těmito překážkami bojovat.

vyveska's insight:

Pro mnoho křestánů zůstává Duch Svatý velkou neznámou z osob Nejsvětější Trojice. Ježiš o něm ale často mluví ke svým učedníkům a představuje ho jako Utěšitele, Obhájce či Přímluvce, který je má uvést do celé pravdy.
Po 2. vatikánském koncilu a rozmachu katolické charismatické obnovy se objevilo mnoho knih z oblasti spirituality, které se věnují Duchu Svatému a snaží se ukázat, jak s ním žít svůj každodenní život - jak může být prostřednictvím svých sedmi darů přítomný, živoucí a činný v lidském životě a čím nás může obdařit (láska, radost, pokoj...).

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

V škole Ducha Svätého - Jacques Philippe

V škole Ducha Svätého - Jacques Philippe | Odporúčame | Scoop.it

Biblia nám predstavuje Ducha Svätého ako Utešiteľa, ako silu zhora, ktorá prichádza na pomoc našej slabosti. Sme ľudia krehkí, vystavení mnohým bojom, ľahko poblúdime.

 

 Jacques PHILIPPE je členom Komunity Blahoslavenstiev od roku 1976. Kňazom je od roku 1985. Prednáša na duchovných cvičeniach vo Francúzsku i v zahraničí a je autorom viacerých kníh o spiritualite, z ktorých niektoré boli preložené i do slovenčiny.
 
vyveska's insight:
Preto pomoc Ducha Svätého nie je luxus, ale má byť podstatným prvkom nášho kresťanského života. Bez nej nebudeme môcť skutočne napredovať ani odpovedať na povolanie k svätosti, ktoré Boh adresuje každému.
more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým - Raniero Cantalamessa

9 dní k navázání přátelství s Duchem Svatým - Raniero Cantalamessa | Odporúčame | Scoop.it

Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat.
Duch Svatý nás posiluje. Ježíš sám nám to slíbil: „Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí“ (Sk 1,8)

vyveska's insight:

Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat.
Duch Svatý nás posiluje. Ježíš sám nám to slíbil: „Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí“ (Sk 1,8)

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Bohom vyslobodená - Sonja Corbitt

Bohom vyslobodená - Sonja Corbitt | Odporúčame | Scoop.it
Kniha Bohom vyslobodená je úchvatnou cestou Písmom, na ktorej autorka Sonja Corbitt prepája moc Biblie s každodennou skúsenosťou. Ako blízka priateľka ti kladie otázky priamo na telo:

Nie sú tvoje vzťahy také, aké by si si predstavovala?
Robíš stále dookola tie isté chyby, aj keď si si povedala, že ich už nezopakuješ?
Si ponorená v rovnakých hriechoch bez vyhliadky na zmenu k lepšiemu?
Žiješ v nefunkčných vzorcoch správania a nevieš, ako z nich von?
vyveska's insight:

Kto vie lepšie písať o vyslobodení ako ten, kto ho prežil na vlastnej koži? A kto vie lepšie odovzdať premieňajúcu moc Svätého písma ako ten, kto sa ním denne sýti?

Sonja Corbitt ide do hĺbky a nehanbí sa ukázať vlastné zlyhania, na ktorých následne ilustruje Boží zásah a osobnú hlbokú premenu. 

more...
No comment yet.
Scooped by alzbeta
Scoop.it!

Dary Ducha (SK)

Dary Ducha (SK) | Odporúčame | Scoop.it
alzbeta's insight:

Ďalšia novinka od Sv. Otca Františka sa zameriava na dary, ktoré nám venuje tretia Božská osoba - Duch Svätý. V knihe nájdete texty siedmich pápežových katechéz, ktoré adresoval pri svojich generálnych audienciách v roku 2014 v Ríme. Knihu si môžete objednať prostredníctvom nášho e-shopu.

more...
No comment yet.
Scooped by alzbeta
Scoop.it!

Premohol ma Duch Svätý

Premohol ma Duch Svätý | Odporúčame | Scoop.it
alzbeta's insight:

"Ked Francis MacNutt po prvý raz videl jav padania pod „mocou Ducha“, podobne ako mnohí iní, nevedel, čo si myslieť. Potom sa to začalo diať aj v jeho vlastnej službe." Prečítajte si túto knižnú novinku a dozviete sa čosi viac aj o Duchu Svätom. Knihu si môžete objednať cez náš e-shop.  

more...
No comment yet.