Odporúčame
5.3K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Nový zákon a Žalmy / DK - fialová obálka

Nový zákon a Žalmy / DK - fialová obálka | Odporúčame | Scoop.it

„Pripomínam aj radu, ktorú som vám toľko ráz dal: každý deň si prečítať úryvok z evanjelia, kúsok z evanjelia, aby sme lepšie spoznali Ježiša, aby sme Ježišovi otvorili dokorán svoje srdce a tak ho dokázali dať lepšie spoznať druhým. Nosme si malé evanjelium vo vrecku, v taške či kabelke: urobí nám to dobre. Nezabudnite: každý deň si prečítame kúsok z evanjelia.“

                                                                                                              pápež František, 3. januára 2016

vyveska's insight:

Vrecková biblia Nový zákon obsahuje aj knihu Žalmov.

Nové vydanie je v štyroch farbách: sivej, fialovej, tyrkysovej a zelenej.
Texty Svätého písma z gréčtiny a hebrejčiny preložil preložil Anton Botek
Úvody, poznámky a komentáre sú prevzaté z Jeruzalemskej Biblie, ktorú vydala Jeruzalemská biblická škola 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Humor v Bibli - Andreas Martin (ed.)

Humor v Bibli - Andreas Martin (ed.) | Odporúčame | Scoop.it

Humor má mnoho společného s láskou a dobrotou a rozhodně není na překážku svatosti.  Říkat bližnímu pravdu s úsměvem je také lepší než se ho pokoušet pravdou umlátit…

vyveska's insight:

Necelá stovka vtipů, anekdot a citátů, které se inspirují větami a citáty ze Starého a Nového zákona, dokazuje, že ten, kdo bere radostnou zvěst vážně, má v každou chvíli důvod se smát.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Moja malá Biblia - Bethan Jamesová, Estelle Corkeová

Moja malá Biblia - Bethan Jamesová, Estelle Corkeová | Odporúčame | Scoop.it

Plnofarebná príťažlivá publikácia ponúka najmenším čitateľom od 3 do 8 rokov výber biblických príbehov. Postupne odkrýva starozákonné epizódy od stvorenia sveta až po Babylonské zajatie a novozákonné príbehy od Ježišovho narodenia po aktivity prvých kresťanov. 

vyveska's insight:

Každý príbeh je prerozprávaný a zdramatizovaný, pričom ho sprevádzajú pútavé ilustrácie. Publikácia pomôže rodičom, starým rodičom či katechétom nenútene deťom odhaľovať biblické príbehy a možno inšpirujú aj dospelých, aby po nich siahli aj oni.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Svätá Biblia / Roháček vrecková - oranžová

Svätá Biblia / Roháček vrecková - oranžová | Odporúčame | Scoop.it

Vrecková Biblia s praktickým obalom so zipsom.
Svätú Bibliu preložil z pôvodných jazykov prof. Jozef Roháček. Text je podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969. Okrem biblických textov, ktoré profesor Roháček preložil z pôvodných jazykov (Starý zákon z hebrejčiny a aramejčiny, Nový zákon z gréčtiny), sa tu nachádza 10 tematických máp a prehľad mesiacov, váh, mier a mincí používaných v biblických časoch.

vyveska's insight:

Vrecková Biblia s praktickým obalom so zipsom.

Svätú Bibliu preložil z pôvodných jazykov prof. Jozef Roháček. Text je podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969. Okrem biblických textov, ktoré profesor Roháček preložil z pôvodných jazykov (Starý zákon z hebrejčiny a aramejčiny, Nový zákon z gréčtiny), sa tu nachádza 10 tematických máp a prehľad mesiacov, váh, mier a mincí používaných v biblických časoch.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Biblia - sprievodca životom pre deti - zostavil: Bogusław Zeman SSP

Biblia - sprievodca životom pre deti - zostavil: Bogusław Zeman SSP | Odporúčame | Scoop.it

Biblia objasňuje mladým čitateľom nezvyčajné dejiny spásy.

Nájdeme v nej päťdesiatsedem najdôležitejších príbehov zo Starého a Nového zákona. Spôsob, akým sú predstavené, pomáha oboznámiť sa s ich posolstvom a významom.

vyveska's insight:

Kniha má náučnú, inšpiratívnu a prehľadnú stavbu. Člení sa na časti:

ČÍTAM - Hlavná časť kapitoly obsahuje úryvok vybraný z oficiálneho prekladu Svätého písma, ktorý nie je prerozprávaný.

ROZUMIEM - V krátkom komentári sú vysvetlené niektoré udalosti alebo pojmy obsiahnuté v predchádzujúcom texte.

MODLÍM SA - Obsah modlitby vždy vyplýva z prečítaného a pochopeného Božieho slova.

KONÁM - Viera sa prejavuje v skutkoch, preto posledná časť je povzbudením do konkrétnej činnosti.

Všetkým deťom želáme stretnutie s Božím slovom, ktoré prispeje k rastu ich viery a prinesie plody dobrého života.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Biblia 1SLOVO

Biblia 1SLOVO | Odporúčame | Scoop.it

Biblia 1SLOVO má imprimatur od otca biskupa Jozefa Haľka. V titule je použitý preklad Nového zákona od kňaza Antona Boteka, ktorý prekladal z originálnych jazykov s prihliadnutím na iné svetové preklady. Ide o biblický text použitý v Jeruzalemskej Biblii. Preklad Nového zákona má imprimatur od otca biskupa Františka Tondru.

vyveska's insight:

Biblia 1SLOVO je spracovaná graficky pre dnešnú vizuálnu generáciu mladých ľudí, pohybujúcich sa prevažne vo svete internetu a webovej komunikácie, s fotkami v plnej farbe. Mladí ľudia v nej nájdu text celého Nového zákona a veľa bonusov, ktoré im môžu pomôcť pri čítaní Biblie. 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Komiksová bible - Iva Hothová

Komiksová bible - Iva Hothová | Odporúčame | Scoop.it

První ucelené české vydání snad nejpopulárnější verze Bible v komiksovém zpracování na světě. Od roku 1978 vychází ve stále nových vydáních a jazykových mutacích.

vyveska's insight:

Komiksová bible zahrnuje 233 biblických příběhů, zjednodušených, ale krásně vystihujících podstatu biblické zvěsti. Kniha je určena všem, již od nejmenších čtenářů.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Biblia nielen pre deti - Rosa Medianiová

Biblia nielen pre deti - Rosa Medianiová | Odporúčame | Scoop.it

Máloktoré prerozprávané príbehy Biblie sa vyznačujú takým univerzálnym a pútavým jazykom ako práve príbehy v Biblii nielen pre deti, ktorú pripravila Spoločnosť sv. Pavla v Taliansku. Kniha obsahuje 59 starozákonných a 53 novozákonných udalostí. 

vyveska's insight:

Biblia je prednostne určená pre deti a tínedžerov, ale aj dospelí, ktorí sa ešte nedopracovali k prečítaniu celej Biblie, môžu vďaka nej získať ucelený pohľad na biblické dejiny. Kniha je písaná veľmi sofistikovane, vidieť na nej poctivý prístup k výberu biblických udalostí, ale aj spôsob vyrozprávania príbehov čitateľa upúta, zaujme, poučí.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Dobrú noc s Bibliou - Renita Boyleová

Dobrú noc s Bibliou - Renita Boyleová | Odporúčame | Scoop.it

Je to krásna chvíľa, keď večer deti zaľahnú do postieľok a rodičia či starí rodičia im začnú čítať... Túto malú Bibliu na dobrú noc si môžu čítať a prezerať spolu. Možno sa stane pravidelnou súčasťou večernej modlitby v rodine.

vyveska's insight:

V knihe sa rozpráva  o stvorení sveta, o Noemovi, o Jonášovi a veľrybe, o statočnom Dávidovi, ale predovšetkým o Ježišovi: ako sa narodil, ako hovoril s múdrymi mužmi v chráme, ako uzdravoval chorých a pomáhal hriešnikom, ako bol zradený, zabitý a vstal z mŕtvych.

more...
No comment yet.
Scooped by alzbeta
Scoop.it!

Biblia - Jeruzalemská DELUX

Biblia - Jeruzalemská DELUX | Odporúčame | Scoop.it


 

alzbeta's insight:

Zháňate pred Vianocami nové Sväté Písmo? Skúste si obzrieť túto Jeruzalemskú bibliu. Moderný jazyk Botekovho prekladu, úvody, komentáre a marginálie robia z tohto vydania Svätého písma pomôcku pre každodenný život kresťana. Praktické zarážky, kompaktný dizajn a delenie textu na jeden stĺpec na jednú stranu vám docielia pohodlné čítanie, kdekoľvek sa rozhodnete vziať túto Knihu kníh. Jeruzalemskú bibliu nájdete u nás v predajni a takisto aj na e-shope.

more...
No comment yet.