Apoštolky Božieho milosrdenstva - Bartolomiej Józef Kucharski | Odporúčame | Scoop.it

Prečo Boh hovorí o svojom milosrdenstve najmä ženám?
Apoštolky Božieho milosrdenstva sú kresťanské ženy, ktorých poslanie, vďaka tajomnému rozhodnutiu Boha, spočívalo v ohlasovaní posolstva o Božom milosrdenstve.
Počas jestvovania Cirkvi žilo veľmi veľa takých žien.