Odporúčame
5.3K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Vyrovnanosť a pokoj - Jim McManus, Stephanie Thorntonová

Vyrovnanosť a pokoj - Jim McManus, Stephanie Thorntonová | Odporúčame | Scoop.it

Táto kniha pomôže každému – veriacemu aj neveriacemu –, kto sa ocitol v pokročilom veku a nevie si s tým poradiť. A tiež každému, kto chce pochopiť, čím prechádzajú jeho milovaní v procese starnutia.

Jim McManus,
je kňaz, redemptorista, rektor Centra spirituality Panny Márie v Perthe v Škótsku. Posledných tridsať rokov pôsobí v diele duchovnej obnovy ako kazateľ počas duchovných cvičení a misií, vedie kurzy duchovnej obnovy, workshopy a semináre o službe uzdravovania. Je autorom množstva kníh. V slovenčine vyšli jeho knihy Uzdravujúca moc sviatostí a Odpustenie (spoluautorka Stephanie Thornton).

Dr. Stephanie Thornton C. Psychol AFBPsS 
je psychologička s tridsaťročnou praxou skúmania ľudskej mysle a porozumenia, hodnôt, postojov a emócií. Publikovala množstvo kníh a článkov. Keď viedla Katedru psychológie na Sussexskej univerzite, obrátila sa na katolícku vieru. V súčasnosti je už na dôchodku.

vyveska's insight:

Autori ponúkajú poctivý pohľad na všetky aspekty pokročilého veku a ukazujú, že v tomto prípade vôbec nejde o stratu času, ale že strata zdravia, mladíckeho elánu, práce, ktorá bývala podstatou našej identity, strata tých, ktorých sme mali radi, a možno aj strata mentálnych schopností nám vytvárajú čas pre najúžasnejší Boží dar, ktorým je skutočný vnútorný rast. 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Keď sa žena modlí - Kathleen Beckman

Keď sa žena modlí - Kathleen Beckman | Odporúčame | Scoop.it

Prichádza kniha, ktorá inšpiruje nový príliv modlitieb za uzdravenie a svätosť. Táto dobre načasovaná publikácia ohlasuje radosť z modlitby a bohatstvo milostí, ktoré sú zverené modliacim sa ženám.

Kathleen Beckman, spoluzakladateľka Nadácie modlitieb za kňazov (Foundation of Prayer for Priests), zdôrazňuje podstatu modlitby, najmä na príklade Božej Matky, a delí sa s nami o svoj príbeh, keď sedela zranená a ochromená pred Eucharistiou až do momentu, keď bola zapálená Božou láskou.

Johnnette Benkovic je zakladateľkou a riaditeľkou televízneho programu Women of Gracena stanici EWTN. V úchvatnom vysvetlení príbehu stretnutia Samaritánky s Ježišom pri studni sa osobne prihovára ženskému srdcu a odhaľuje, ako iba Ježiš dokáže dokonale naplniť najhlbšiu potrebu ženy milovať a byť milovaná.

Ronda Chervin, Ph.D., je doktorkou filozofie na univerzite Holy Apostles College and Seminary v meste Cromwell v Connecticute. Rozpráva nám výnimočný príbeh o tom, ako sa napriek tomu, že ju vychovali neveriaci rodičia, stala horlivou katolíčkou a vytrvala, dokonca aj keď niesla nepredstaviteľne ťažký kríž samovraždy vlastného syna.

Pia de Solenni, Ph.D., prodekanka na Augustine Institute, uvádza do praxe svoje teologické skúsenosti a upriamuje našu pozornosť na Sväté písmo a učenie Cirkvi. Delí sa o svoju skúsenosť jedinej dcéry v rodine samých synov, aby nám ukázala, čo modlitba ženy skutočne znamená.

Mary Healy, S.T.D., profesorka Svätého písma v seminári Sacred Heart Major Seminary v Detroite, nám opisuje svoje obrátenie po tom, čo strávila takmer celú noc na adorácii. Vysvetľuje, ako modlitba chvály slúži ako základ jej vlastnej modlitby.

vyveska's insight:

Skrze dojímavé osobné príbehy a učenie Cirkvi oslavuje jedenásť katolíckych žien mariánske povolanie žiť život hlbokej modlitby a činov. Môžete ju využiť na osobné obohatenie či v rámci skupinových duchovných obnov, pretože každá kapitola sa končí duchovnými zamysleniami „Uvažuj, uplatňuj, modli sa“ a „Múdrosťou svätých žien“. V jednotlivých kapitolách jedenásť žien nádherne podčiarkuje význam Eucharistie, Svätého písma a osobu Božej Matky.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Začni otázkou prečo - Simon Sinek

Začni otázkou prečo - Simon Sinek | Odporúčame | Scoop.it

V roku 2009 začal Simon Sinek (*1973) aktivity, ktoré pomohli ľuďom hľadať inšpirácie pre svoju prácu, inšpirovať svojich kolegov a v neposlednej rade aj zákazníkov. 
Ľudia ako Martin Luther King, Steve Jobs, bratia Wrightovci mali len málo spoločného, no všetci začínali otázkou „prečo?“ Uvedomili si, že ľudia nebudú kupovať produkt, službu či nápad, kým nespoznajú konkrétne „PREČO“, ktoré za nim stojí.

Vychádzajúc zo širokej škály príbehov z reálneho života, Simon Sinek spája jasnú predstavu o tom, čo naozaj znamená viesť a inšpirovať. Povzbudzuje k aktivite odvážnych: „Staňte sa lídrom, ktorý druhých inšpiruje myslieť a konať.“

vyveska's insight:

Zmysluplné myšlienky Simona Sineka oslovili milióny ľudí a jeho TED prednáška Začni otázkou prečo sa stala tretím najpopulárnejším videom všetkých čias. Simon Sinek svoje úvahy začína zasadnými otázkami:
Prečo sú niekorí ľudia či organizácie inovatívnejšie a vplyvnejšie ako ostatné?
Prečo sú niektorí vedúci lojálnejší voči zamestancom i zákazníkom?
Prečo – aj medzi úspešnými - je len málokto schopný zopakovať svoj úspech znova a znova?

 

Táto kniha je pre každého, kto chce správne inšpirovať sám seba i ostatných.

 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Bakhita rozpráva svoj príbeh - Mária Luisa Dagnino

Bakhita rozpráva svoj príbeh - Mária Luisa Dagnino | Odporúčame | Scoop.it

Životopis sv. Bakhity vyrozprávaný jej vlastnými slovami. Bakhita (1869 – 1947) pochádza zo Sudánu a ako 9- ročnú ju uniesli obchodníci s otrokmi. Prežila 12 rokov v otroctve. Oslobodená z fyzického zotročenia našla pravé vykúpenie v stretnutí s Kristom a jeho Cirkvou.  Deň jej spomienky ustanovil Sv. otec František za Svetový deň modlitieb a pripomienky boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Úvod napísal prof. Róbert Letz. 

vyveska's insight:

Príklad svätice našich čias nám môže v istom zmysle ukázať, čo znamená prvý raz a skutočne stretnúť toho Boha. Myslím na Afričanku Jozefínu Bakhitu, svätorečenú pápežom Jánom Pavlom II. Narodila sa približne v roku 1869 v sudánskom Dárfúre.

Keď mala deväť rokov, uniesli ju priekupníci s otrokmi, bola krvavo dopichaná a päťkrát predaná na trhoch v Sudáne. Napokon sa ako otrokyňa ocitla v službe matky a manželky istého generála, kde bola denne do krvi bičovaná, z čoho jej na celý život zostalo 144 jaziev. Nakoniec ju kúpil taliansky obchodník pre talianskeho konzula Callista Legnaniho.  (Encyklika Spe salvi, pápež Benedikt XVI.)

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Mária z Nazareta - František Trstenský

Mária z Nazareta - František Trstenský | Odporúčame | Scoop.it

Mária nie je žiadnou konkurenciou Krista. Keď Boží Syn na kríži odovzdal svoju matku milovanému učeníkovi, odovzdal ju aj nám preto, aby nám bola blízka, aby aj on nám bol v nej blízky. Mária, pokorná Pánova služobnica, panna, Jozefova manželka. 

František Trstenský (1973) pochádza z Tvrdošína V na Orave. Je kňazom Spišskej diecézy. V Jeruzaleme absolvoval biblické štúdia (2000-2004). Ako vysokoškolský profesor prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule  - Spišskom Podhradí. Odbornej i laickej verejnosti je známy početnými publikáciami s biblickým zameraním.

vyveska's insight:

Božia matka, žena viery, prvá učeníčka Krista, spoločnica apoštolov, bola vždy v Cirkvi uctievaná ako vzor, s ktorým sa môže a má stotožniť každý veriaci. Publikácia približuje tie texty Svätého písma, ktoré rozprávajú o úlohe Ježišovej matky v dejinách spásy. Autor chce ňou prispieť k obnove mariánskej úcty medzi veriacimi predovšetkým v jej liturgických a pastoračných prejavoch.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Ďakujem, že si - Pavol Hudák

Ďakujem, že si - Pavol Hudák | Odporúčame | Scoop.it

Dnešným mladým ľuďom treba odovzdať skutočnosť o ľudskej láske v ich reči, aby si mohli vo chvíľach skúšky uvedomiť nesprávne smerovanie vzťahu, prípadne nájsť si taký vzťah, ktorý im neprinesie sklamanie.

vyveska's insight:

Autor v tejto knihe chce odovzdať to, čo mu cez množstvo životných príbehov umožnil spoznať Boh. Témy o citoch, o citovej nezrelosti aj zrelosti, o komplexoch a ako porozumieť rodičom, čo robí ženu ženou a muža mužom, o láske mladých, ale aj o snúbeneckej a manželskej láske a nesmierny poklad ukrytý v zážitkoch vašich rovesníkov…
To všetko vás čaká, keď len trochu budete chcieť úprimne kráčať po ceste lásky.

Kniha je výborným darčekom pre mladých vo veku 12-18 rokov.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Múdrosť kríža (2. vydanie) - Marián Sivoň

Múdrosť kríža (2. vydanie) - Marián Sivoň | Odporúčame | Scoop.it

Veľký pôst je v prvom rade darom, lebo je milostivým časom.

Z Božej strany je časom Božej trpezlivosti so mnou, z mojej strany cestou obrátenia sa k nemu. Je kráčaním Boha ku mne a mňa k nemu, ideme si v ústrety. 

Práve naopak, robme na sebe násilie, aby sme sa zbavili všetkého, čo je prekážkou na ceste medzi nami a Bohom.

vyveska's insight:

Obrátenie by teda nemalo zostať len pri nejakých vonkajších skutkoch, ale malo by sa dotknúť hlbín nášho
srdca. „Srdcia si roztrhnite, nie šaty“, vyzýva nás prorok Joel. Roztrhni svoje srdce, roztvor ho, aby doň vstúpil mocný Boh. Konať pokánie to nie je len o tom, že my konáme nejaké skutky, to je viac o tom, že dovolíme Bohu,aby vstúpil do nášho života a konal. Že sa mu otvoríme a necháme ho, aby nás premenil. Samozrejme, že to neznamená, že nemáme konať.

 

Múdrosť kríža ponúka na každý deň úryvok z Božieho slova, myšlienku zo života svätca a meditáciu k Božiemu slovu.

Kniha slúži ako sprievodca na 40 dní pôstom, ktorej autorom je katolícky kňaz Marián Sivoň.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Uzdravujúci pôst duše - Ken Kniepmann

Uzdravujúci pôst duše - Ken Kniepmann | Odporúčame | Scoop.it

Nadväzujúc na účinné duchovné uzdravenie predstavené v knihe Uzdravený mocou Ježiša (autor Bob Schuchts) táto kniha pozýva k obratu od tradičného pôstu ako „vzdám sa čokolády“ k zrieknutiu sa svojho hriechu. Denné pôstne zamyslenia, ktoré v nej nájdete, odhaľujú psychologické a duchovné korene hriechu a sú jedinečným nástrojom vnútorného pôstu.

Kniha je rozdelená na sedem týždňov, v rámci ktorých je vysvetlené, ako sa postiť od siedmich hlavných hriechov, ako prekonávať hriešne zlozvyky a namiesto nich získať čnostné návyky. Pôstne obdobie je ideálnym časom na identifikáciu „slepých duchovných miest“ – nerozpoznaných emocionálnych rán a falošných istôt, ktoré bránia v modlitbe a v uctievaní Boha.


Ak sa vydáme na 40-dňovú cestu Uzdravujúceho pôstu duše, budeme pravdivejšie vnímať hriech a emocionálne rany, ktoré spôsobuje. Vyzbrojme sa konkrétnymi a praktickými prostriedkami na odstránenie týchto prekážok. Modlime sa s vierou o uzdravenie svojich duší!

vyveska's insight:

Počas každého týždňa autor Ken Kniepmann vedie otvorený rozhovor o jednom zo smrteľných hriechov (pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť) a o zodpovedajúcich čnostiach (pokora, štedrosť, láskavosť, trpezlivosť, cudnosť, zdržanlivosť, usilovnosť). Ukáže, ako sa tieto hriechy prejavujú v zmýšľaní a následne aj v skutkoch každodenného života. Učí, ako deň za dňom odmietať hriech a jeho prejavy, a sprevádza až k rozhodnutiu prijať do svojho života čnosť – opak hriechu.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Mesiac svätého Jozefa - Jozef Straka

Mesiac svätého Jozefa - Jozef Straka | Odporúčame | Scoop.it

Kniha Mesiac svätého Jozefa obsahuje 31 rozjímaní o živote, cnostiach a ochrane svätého Jozefa na každý deň v mesiaci marec.
Súčasťou knihy sú aj modlitby a piesne pre súkromnú pobožnosť.

vyveska's insight:

Kniha Mesiac svätého Jozefa obsahuje 31 rozjímaní o živote, cnostiach a ochrane svätého Jozefa na každý deň v mesiaci marec. Súčasťou knihy sú aj modlitby a piesne pre súkromnú pobožnosť.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Svätý Jozef – Zrkadlo pokory a poslušnosti

Svätý Jozef – Zrkadlo pokory a poslušnosti | Odporúčame | Scoop.it

„Čo mal svätý Jozef v Nazarete, máme my v Najsvätejšej sviatosti. Je tam Pán Ježiš, ktorého naše oči nevidia. Svätý Jozef je najlepšou bránou do Ježišovho Srdca, lebo Pán Ježiš i Panna Mária mu chcú odmeniť to, že sa pre nich celé roky obetoval, ich najväčšou radosťou je plniť priania svätého Jozefa.“
Svätý Julián Eymard

vyveska's insight:

Svätý Jozef si zasluhuje, aby bol v súčasnosti viac poznávaný, milovaný, uctievaný a nasledovaný. To je cieľom tejto zbierky modlitieb i príkladov, ako zmýšľali o svätom Jozefovi pápeži a svätí. Je pozvaním nachádzať si každý deň čas na modlitbu k tomuto po Panne Márii najväčšiemu svätcovi.

 

Brožúrka obsahuje žalmy, hymny a modlitby ku cti svätého Jozefa; vyjadrenia pápežov o živote sv. Jozefa a krátku prílohu o sv. Jozefovi ako patrónovi dobrej smrti.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Buď, kde si - Štěpán Smolen

Buď, kde si - Štěpán Smolen | Odporúčame | Scoop.it

Fantazijný a súčasne humorný príbeh o hľadaní stálosti v nestálej dobe. Skáčeme z miesta na miesto, zo vzťahu do vzťahu, z webu na web. Kniha vychádza z múdrosti púštnych otcov a poukazuje na nástrahy dnešnej doby.

 

Autorom knihy je Štěpán Smolen, ktorý pochádza z Českého Krumlova. V škole sa naučil zaväzovať si šnúrky ako posledný. Prijímačky na základnú školu urobil až na druhýkrát, vodičský preukaz na štvrtýkrát. Študoval na Ústave filozofie a religionistiky Filozofickej fakulty UK v Prahe. Pracoval ako ošetrovateľ v nemocnici Milosrdných sestier sv. Karla Boromejského v Prahe pod Petrínom. Vstúpil do seminára, vyštudoval Katolícku teologickú fakultu UK a stal sa kňazom v  litomerickej diecéze. Pôsobí v Mladej Boleslave

 

vyveska's insight:

Obľúbená kniha z pera mladého kňaza Štepána Smolena ponúka humorný príbeh o hľadaní stálosti v nestálej dobe.

V knižnom príbehu sa aj študent teológie necháva uniesť prúdom, až pokým nestretne záhadného starca, ktorý sa mu stane samozvaným sprievodcom na ceste. Nepripravený, ešte v pyžame a so zubnou kefkou v ruke je nútený podniknúť výpravu naprieč storočiami a kontinentmi až k púštnym otcom na Saharu, ale predovšetkým do vlastného vnútra. 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

O márnotratnej dcére - Soňa Behúňová

O márnotratnej dcére - Soňa Behúňová | Odporúčame | Scoop.it

Soňa Behúňová

Narodila sa v roku 1953 v Čadci. Navštevovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Čadci. Zamestnala sa ako učiteľka. Druhú maturitu si urobila v odbore Učiteľstvo pre materské školy. Dvadsať rokov pôsobila v materských školách v Rakovej, z toho bola sedem rokov riaditeľkou. Životná cesta ju priviedla opäť k štúdiu. Popri práci učiteľky v ZŠ Rázusova v Čadci začala študovať na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Teologickom kňazskom seminári v Nitre, kombináciu Náboženská a Etická výchova. V roku 1999 úspešne ukončila štúdium. V roku 2014 dostala Ocenenie za rozvoj vzdelávania a obetavú prácu v školstve v meste Čadca. Písaniu sa naplno venuje od roku 2015. Zapája sa do celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň, kde získala čestné uznania v rokoch 2014-17 v poézii i v próze. 14. decembra 2018 jej vyšla kniha "O márnotratnej dcére", ktorá je v poradí tretím literárnym dielom autorky.

vyveska's insight:

Kniha O márnotratnej  dcére ponúka životopisné spomienky ženy s elastickým srdcom. Odkrýva v ňom svoje vnútro, zvlášť dar viery, ktorý jej sprostredkovali rodičia. Malá Sofia v deň svojho prvého svätého prijímania Ježišovi povedala:  "Vitaj, Pane Ježišu, v mojom srdiečku a nikdy z neho neodíď!".

Aj keď komunistická temnota zastrela na istý čas jej pohľad na Boha, Boh nestratil zo svojho pohľadu ju a jej srdce. Oslovujúca je najmä skúsenosť autorky zo znovu nájdenia Boha po skončení obdobia "púšte" v jej živote. Božie zavolanie prišlo po devätnástich rokoch a nastal láskyplný návrat márnotratnej dcéry do milosrdného objatia nebeského Otca.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Pôstny čas plný milostí - Mária Vicenová

Pôstny čas plný milostí - Mária Vicenová | Odporúčame | Scoop.it

Aj pôstny čas sa môže stať obdobím duchovných zázrakov, uzdravení a premien života, ak ho prežívame v Božej milosrdnej láske. Bojujme spoločne Pánov víťazný boj o  duše, rodiny, národ  a budúcnosť sveta.

vyveska's insight:

"Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!" (Mt 4,17)

Táto aktuálna výzva Spasi-teľa ľudského pokolenia, žiaľ iba málo zasahuje duše a srdcia Božich detí. Akosi priveľmi  sa spoliehajú na vlastné zásluhy, či zásluhy Ježišovej smrti a tak potrebné pokánie "odbijeme" raz za čas v spovednici, no bez opravdivej ľútosti, bez snahy o zadosťučinenie, o nápravu života.

 

Táto brožúrka ponúka 15 dní modlitieb za rôzne oblasti života, v ktorých môže človek konať pokánie a tak zadosťučiniť za svoje hriechy i za hriechy proti daru života, hriechy proti božstvu Trojjediného Boha, hriechy proti pravde, hriechy proti čistote, za hriechy proti láske i za hriechy cirkvi.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

(Ne)Žijúce osobnosti Slovenska - Ľubomír Jemala

(Ne)Žijúce osobnosti Slovenska - Ľubomír Jemala | Odporúčame | Scoop.it

Doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. (1951)
15 rokov pôsobil ako vedúci kurzov v edukácii manažérov a potom 25 rokov pracoval ako vysokoškolský pedagóg, docent manažmentu na STU v Bratislave. Venoval sa najmä podnikateľskému manažmentu a marketingu, stratégii a systému manažmentu predvyrobných procesov a vnútropodnikovému riadeniu. Tiež pôsobí už viac ako 40 rokov aj ako publicista a spisovateľ.
 
 Zo životných filozofií osobností:
 
„...ak niečo robíme pre spoločnosť, tak to máme robiť so srdcom, z pasie, že pomáhame svetu, aby sa stal lepším.“
(Anton Srholec)
 
„Nestačí, že natrafíte na kohosi múdreho. Sami musíte vyhľadávať ľudí, ktorí vás obohatia. V tom vlastne spočíva aj jeden z princípov šľachtenia. “
(Dorota Pospíšilová)
 
„...geniálny Boh ustanovil človeka do roly správcovstva nad prírodou, a nie koristníka, ktorý si robí nárok na všetko, čo Stvoriteľ urobil kvôli nám - ľudom. “
(Miroslav Saniga)
 
„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ludskosť, aby pomohla trpiacemu.“
(Milan Rúfus)
 
„Chcem svojich chlapcov naučiť pracovať, a tým slúžiť druhým. Kto sa naučí dávať, už viac nie je bezdomovcom. “
(Marián Kuffa)

vyveska's insight:

Kniha (Ne)Žijúce osobnosti Slovenska prináša 25 inšpirujúcich životných príbehov velikánov nášho národa a tak predkladá čitateľom skutočné kladné vzory pre verejnosť, najmä mládež, verejných činiteľov, politikov. atď.

Cieľovým zámerom knihy bolo osloviť čitateľov jednak jednoduchým štýlom písania a jednak skromným zamontovaním do kontextu tých, takrečeno, večných tém - domovina, pravda. láska, viera, bázeň, krása, človečenstvo, priateľstvo a pod.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Cesta k emočnej a duchovnej zrelosti - Peter Scazzero

Cesta k emočnej a duchovnej zrelosti - Peter Scazzero | Odporúčame | Scoop.it

Dlhoočakávaná kniha, ktorá sa nevenuje len nášmu duchovému rastu, po ktorom ako kresťania úprimne túžime. Naplno hovorí o emóciách ako o neoddelitelnej súčasti zrelého človeka.

 

Peter Scazzero bol vedúci zboru, ktorý sa učil na vlastných chybách. Uvedomil si, že niečo nie je v poriadku, keď sa mu zbor takmer rozpadol pod dôsledkami jeho charakteru. No vďaka tomu zistil, že kombinácia emočnej zrelosti a spirituality, môže priniesť zásadnú revolúciu vo vzťahu s Otcom, i so sebou samotným. Tak buď darom pre tento svet a ži svoj autentický život.

vyveska's insight:

Peter Scazzero ťa pozýva prebádať 90% tvojho vnútra, ktoré ostáva pod povrchom. Ak i ty si človek zažívajúci duchovné zážitky, chválu či spoločenstvo, no tvoj vnútorný život je jeden veľký chaos, táto kniha je pre teba.

 

Nenechaj sa naďalej zmietať strachom či prehnanou citlivosťou na seba samého. Poď pod povrch tvojho ja a vydaj sa na cestu zrelosti. Vďaka knihe odhalíš desať symptómov emočnej a duchovnej nezrelosti, no i biblické princípy, ktoré ťa povedú cestou hlbokej premeny.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Neviditeľná invázia - Priscilla Shirerová

Neviditeľná invázia - Priscilla Shirerová | Odporúčame | Scoop.it

Nepriateľ zúri a používa proti nim taktiku a zbrane, s akými sa doteraz nestretli, vrátane ohnivých oletronov. Deti sa musia obrátiť o pomoc k Ruwachovi a Zdroju, pretože bez ich výzbroje v boji proti smrtiacej hrozbe neuspejú. 

Z diery v zemi začal stúpať čierny mrak, ktorý sa zvíjal do víru ako laso. Levimu trvalo iba zlomok sekundy, aby pochopil, čo to je.
Enti.

Húf entov, ktorí sa rojili spod zeme. Vydávali príšerný zvuk, ohlušujúci bzukot ako letecká jednotka smrtiacich včiel. Len čo vzlietli k oblohe, začali sa zhlukovať do hustého temného mračna, ktoré zlovestne viselo nad ihriskom.
Levi sa poobzeral okolo seba: ostatné decká jazdili na skejtbordoch a hrali rôzne hry, pričom si vôbec neuvedomovali hroziace nebezpečenstvo. Zjavne nevideli ani nepočuli, čo sa okolo nich deje.
Začala sa neviditeľná invázia.

vyveska's insight:

V druhej knihe trilógie Neviditeľná invázia z pera autorky Priscilly Shirerovej čelia kráľovskí bojovníci novým výzvam nielen na zemi, ale aj v neviditeľnej ríši Ahoratos.

 

Kniha zobrazuje príbeh medzi dobrom a zlom na osude kráľovských bojovníkoch. Hrdinovia narazia na zákerné zbrane a na tajuplné bytosti, ktoré im striehnu na život. Vystrojení novými prvkami výzbroje a Ruwachovými pokynmi sa musia odvážne postaviť do boja proti smrtiacej hrozbe nepriateľa.

 

Kniha je určená najmä čitateľom od 8 do 12 rokov.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Život v otcovej láske - Robert a Vicki de Hoxar

Život v otcovej láske - Robert a Vicki de Hoxar | Odporúčame | Scoop.it

Robert a Vicki de Hoxar sú na ceste do stále hlbšej intimity s Bohom Otcom. Uvedomili si, že v ranej Cirkvi byť kresťanom znamenalo veľmi silnú skúsenosť, ktorá premieňala životy, a oni chceli zažiť niečo rovnako silné. Robert túžil porozumieť pravde, ktorá by ho oslobodila od obáv, Vicki zas po prežívaní radosti. 

vyveska's insight:

Kniha Život v Otcovej láske je zameraná na uzdravenie naštrbených a zranených vzťahov. Ponúka náhľad k uzdraveniu vzťahu s Bohom Otcom, čo však predpokladá uzdravenie vzťahov s našimi najbližšími, s rodičmi, ale aj so známymi, priateľmi či spolupracovníkmi.

 

Robert a Vicki de Hoxar našli to, čo hľadali, v láske Otca. Stali sa tak zrelými kresťanmi a zároveň Božími deťmi. Ich vzťahy premenila Božia láska. Pred tým, ako začali chodiť na Slovensko, vyučovali o Otcovej láske na seminároch vo viacerých krajinách. V súčasnosti trávia na Slovensku päť mesiacov z roka, pretože veria, že tento národ je premieňaný Otcovou láskou prúdiacou skrze Cirkev. Žijú vo Veľkej Británii neďaleko Liverpoolu. Sú manželmi už 44 rokov, majú tri dcéry a štyri vnúčatá.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

15 štvrtkov sv. Rity - Juraj Pigula

15 štvrtkov sv. Rity - Juraj Pigula | Odporúčame | Scoop.it

Svätá Rita nám nezanechala knihy, listy ani svoj denník. Jej posolstvom je jednoduchý a zároveň hrdinský život. Pohnutý život mladej dievčiny, matky, vdovy a zasvätenej osoby ohlasuje nesmiernu silu veľkonočného tajomstva Kristovho kríža a zmŕtvychvstania. Rita je mocným prejavom Ducha Svätého, ktorý hovorí a koná v Cirkvi a v dnešnom svete. Úvahy zachytené v 15 štvrtkoch sv. Rity môžu poslúžiť každému, kto sa chce pripraviť na sviatok sv. Rity a získať milosti pre seba a svojich blízkych.

vyveska's insight:

Štvrtky sv. Rity predchádzajú jej sviatku a sú časovo rozsiahlou prípravou na slávnosť sv. Rity, ktorú oslavujeme 22. mája a v nedeľu, ktorá po nej nasleduje. Vtedy kostol zaplavia ruže, symbol svätice z Umbrie.

 

Táto brožúrka obsahuje úryvky zo života sv. Rity z Cascie k danému štvrtku, po ktorej nasleduje krátka modlitba. Brožúrka môže poslúžiť každému, kto sa chce pripraviť na sviatok sv. Rity a získať milosti pre seba a pre svojich blízkych.

 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

120 zamyslení s Teréziou z Lisieux - zostavila: Patricia Treece

120 zamyslení s Teréziou z Lisieux - zostavila: Patricia Treece | Odporúčame | Scoop.it

Milióny ľudí po celom svete si zamilovali svätú Teréziu z Lisieux nielen pre jej podmanivú múdrosť, ale aj pre jej neochvejnú túžbu slúžiť Bohu, a to nielen počas života, ale aj po smrti. 

vyveska's insight:

120 denných zamyslení je zostavených najmä z jej zápiskov a možno cez ne spoznávať život tejto obľúbenej svätice, vnímať, ako o ňom hovorí s odzbrojujúcim šarmom a jednoduchosťou.
Ste pozvaní kráčať s Teréziou z Lisieux po jej malej ceste svätosti a nechať sa vtiahnuť do rýdzosti jednoduchého dievčaťa, ktoré pápež Pius X. nazval „najväčšou sväticou moderných čias“.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Neodporuj šťastiu - Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu - Matthew Kelly | Odporúčame | Scoop.it

To sú dva citáty z obálky originálu knihy Neodporuj šťastiu. Veľmi dobre vystihujú jej obsah, ktorý zhltnete za jeden večer. A potom sa ku knihe budete vracať a v konkrétnych situáciách svojho života hľadať, ako aplikovať princípy, ktoré autor overil vo vlastnom živote. Dokonca skúsite aj iných viesť po ceste šťastia. Bude to skvelé dobrodružstvo.
Dôležité: Kniha, ktorú držíte v rukách, je o Bohu!

 

vyveska's insight:

„Táto kniha je pravdivé rozprávanie o tom, ako si ubližujeme, cítime sa preťažení, vzdávame sa snov a nemáme odvahu byť sebou samým... a ako sa znovu otvoriť šťastiu!“
„Čo je odpor? Je to neochota robiť, o čom viete, že je pre vás dobré, a náchylnosť robiť, o čom nepochybujete, že je pre vás zlé. Je to prianie a sklon odkladať záležitosti, ktorým by ste sa práve teraz mali venovať.“

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Študovať a nasledovať dona Bosca - Pavol Grach

Študovať a nasledovať dona Bosca - Pavol Grach | Odporúčame | Scoop.it

Historická a kultúrna vzdialenosť od dona Bosca rastie, no Duch je zárukou nielen zachovania, ale aj rozvoja toho, čo dar dona Bosca znamenal pre Cirkev a pre svet.

vyveska's insight:

Pri liturgickej spomienke na svätého kňaza Jána Bosca vám dávame do pozornosti aj túto knih, ktorá ponúka hlbšie spoznať 

históriu, pedagogiku a spiritualitu dona Bosca. Prináša texty, o ktoré sa opierali duchovné cvičenia saleziánov spolupracovníkov počas troch prípravných rokov na jubilejný rok 2015.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Svätý Don Bosco - životopis - Domenico Agasso

Svätý Don Bosco - životopis - Domenico Agasso | Odporúčame | Scoop.it

Dvesto rokov je dlhý čas aj pre rýchlo plynúcu dobu, v ktorej žijeme dnes. Prach času maskuje udalosti, dátumy, ľudí a oslabuje spomienky, ak ich priam neľútostne nevymazáva. 

vyveska's insight:

Pri liturgickej spomienke ponúkame životopis kňaza, učiteľa a patróna mladých:

Don Bosco neprestáva prekvapovať ani dvesto rokov po svojom narodení – je to svätec navždy a pre všetkých, bez hraníc a s veľkým príbehom. Kniha nezamlčala nezhody a spory, ktoré sa objavili medzi ním a silnými osobnosťami, neprehliadla jeho úspechy ani neúspechy, jeho charizmu, metódy, spiritualitu, časté cesty, tajomné nadprirodzené dary, svätosť, ktorú mnohí tušili ešte počas jeho života.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Dôležitosť čitateľa v biblickej interpretácii - František Trstenský, Martin Trojan

Dôležitosť čitateľa v biblickej interpretácii - František Trstenský, Martin Trojan | Odporúčame | Scoop.it

Martin Trojan (1985) pochádza z Oždian. Je kňazom Rožňavskej diecézy. Momentálne pôsobí ako kaplán vo farnosti Divín.

František Trstenský (1973) pochádza z TvrdoŠína na Orave. Je kňazom Spišskej diecézy. Prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí.

vyveska's insight:

Publikácia chce nájsť komplexnejší pohľad na čitateľa a jeho dôležitosť v interpretácii Svätého písma - diela, ktorého autorom je Boh i človek. Kniha sa snaží otvoriť čitateľovi oči pre neho samého, vyzvať ho k prekonávaniu osobných předpojatostí, navrhnúť mu nové smerovania a ponúknuť postupy, vďaka ktorým môže s textom Svätého písma viesť dialóg.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Duch Svätý - Chiara Lubichová

Duch Svätý - Chiara Lubichová | Odporúčame | Scoop.it

Keď sa pozrieme na množstvo kníh od Chiary Lubichovej, mohlo by sa nám zdať, že v nich chýba nejaká, ktorá by bola celá venovaná Duchu Svätému. Napriek tomu Duch Svätý bol mimoriadne prítomný v živote autorky, v Diele, ktoré založila, aj v osobitnom dare charizmy jednoty.

Táto kniha je zbierkou písomností, myšlienok a iných textov od Chiary Lubichovej, ktoré sa objavili v iných dielach alebo ešte neboli publikované. Opisuje jemné, ale mocné pôsobenie Ducha Svätého, toho skutočného režiséra života Hnutia fokoláre a jeho zakladateľky. 

vyveska's insight:

Tieto texty svedčia o autorkinej vášni, aby bol Duch Svätý čoraz viac poznaný a milovaný. Zvlášť sa zameriava na obnovujúce pôsobenie Ducha Svätého a tiež na to, ako jeho prítomnosť podnecuje dialóg vo všetkých ľudských oblastiach.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

5 V k víťazstvu - Peter Čurík

5 V k víťazstvu - Peter Čurík | Odporúčame | Scoop.it

Revidované vydanie doplnené o nové kapitoly. Ľudia väčšinou hľadajú 5P. Táto kniha ti však ponúka 5V, ktoré ťa privedú k skutočnému víťazstvu: víziu, vášeň, vieru, vzťahy, vytrvalosť. Kniha pútavým spôsobom sprevádza životmi slávnych a úspešných ľudí zo súčasnosti, nedávnej minulosti a biblickej histórie. Bude pre teba skvelým zdrojom povzbudenia a múdrosti v oblasti vzťahov, podnikania alebo duchovnej služby. 

vyveska's insight:

Tu sú niektoré z otázok, na ktoré v knihe nájdeš odpovede:

- Ako nájsť víziu pre svoj život?

- Ako sa vysporiadať s minulosťou?

- Prečo sa úspešní stali úspešnými?

- Ako si vyberať spolupracovníkov?

 

Knihu odporúča Miro Tóth, líder kapely Tretí deň a pastor AC Košice: "Je nepochybné, že kázne Petra Čuříka oslovujú množstvo ľudí v tejto krajine, a Božie uschopnenie podávať duchovné pravdy je cítiť aj pri čítaní 5V k víťazstvu."

more...
No comment yet.