Odporúčame
3.0K views | +6 today
Follow
Your new post is loading...
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Nezvyčajné manželstvo - Kristi Ann Hunterová

Nezvyčajné manželstvo - Kristi Ann Hunterová | Odporúčame | Scoop.it

Lord Trent Hawthorne je mladším bratom vojvodu z Rivertonu. Má svoj majetok a celkom presne nevie, čo vlastne v živote chce. Plánuje tiež, že jedného dňa sa zaľúbi do ženy, ktorú si vyberie. Ale jeho zmysel pre česť ho privedie k tomu, že sa ožení so ženou, ktorú takmer nepozná. Sen o milujúcom manželstve, aké mali jeho rodičia, je stratený.

vyveska's insight:

Život lady Adelaide Bellovej bol ľahší, keď sa skrývala v tieni svojej sestry. Nikdy si nemyslela, že sa vydá z rozumu a to ešte skôr, ako sa predstaví v spoločnosti. 
Nič nejde tak, ako si Trent a Adelaide predstavovali. Dokáže toto manželstvo prežiť ich prešľapy a tlak londýnskej spoločnosti? Prerastie ich vzťah do skutočného spojenia mysle a srdca?

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Písací stôl - Rachel Hauck

Písací stôl - Rachel Hauck | Odporúčame | Scoop.it

Tenley Rothová napísala svoju jedinú knihu, ktorá je ale stále na zozname bestsellerov. No musí napísať aj druhú knihu, ale zväzuje ju strach. Dokáže zopakovať svoj prvotný úspech i pri druhej knihe? Alebo je len podvodníčka, ktorá úplne stratila inšpiráciu? 
Vydavateľ na ňu tlačí s termínom, ale Tenley má spisovateľský blok. Keď jej odcudzená mama zavolá a požiada ju o pomoc počas chemote- rapie, zbalí si svoje veci a odíde na Floridu, kde stretne pekného návrhára nábytku Jonasa Sullivana. Tenley zistí, že jej srdcu doteraz niečo chýbalo. 
O storočie skôr sedí iná žena za tým istým stolom so svojimi vlastnými nádejami i strachmi. Birdie Shehornová je dcéra bohatého obchodníka. Narodila sa v Pozlátenom veku Ameriky. Jej prísna mama rozhoduje o každom jej pohybe, dokonca aj o tom, za koho sa má vydať. Ale Birdie má svoje sny, hoci netuší, ako by ich mohla zrealizovať. Túži rozprávať svoje príbehy, písať romány a zaujať svet. Keď zistí, že jej mama urobila opatrenia, aby manipulovala s jej budúcnosťou, musí sa rozhodnúť, či sa podriadi alebo si zabezpečí úplne nový spôsob života podľa seba. 
Tenley a Birdie žijú v úplne odlišných svetoch, ale osud ich spojil a toto zvláštne spojenie dokáže preklenúť aj čas.

vyveska's insight:

Autorka New York Times bestselleru Svadobné šaty prichádza s novou knihou, ktorá si vás získa tajomstvami, romancou a príbehom dvoch žien, ktoré žijú v rôznych obdobiach, ale sú spojené rovnakou túžbou a snom. 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Keby Pán Boh nerozumel žartu

Keby Pán Boh nerozumel žartu | Odporúčame | Scoop.it

Obsah
 
Keby Pán Boh nerozumel žartu.....................5
Vo farnosti.....................................................19
Na biskupskom úrade...................................85
V kňazskom seminári...................................91
V kňazskom domove...................................101
V škole.........................................................105
V kláštore.....................................................115
Na ceste do večnosti...................................123
Obsah..........................................................131

vyveska's insight:

Šírenie Ježišovej náuky dostalo meno evangelion - dobrá zvesť, blahozvesť. Kresťanstvo je náboženstvo radosti. Grécko slovo chara znamená vlastne radosť. Anjelov pozdrav Márii predkladáme "Zdravas". Grécke Chaire je doslova "Raduj sa!" ako to je aj v staroslovenských liturgických textoch, majú skutočne výraz "Raduj sa!" Uvedenými slovami začína aj chválospev k Bohorodičke v byzantskej liturgii - Akatist.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

 Aj ty môžeš počuť Boha - Joyce Meyer

 Aj ty môžeš počuť Boha - Joyce Meyer | Odporúčame | Scoop.it

Boh sa nám prihovára rôznymi spôsobmi: svojím Slovom, prostredníctvom prírody, ľudí, okolností, pokoja, múdrosti, nadprirodzených zásahov, snov, videní a vnútorného pocitu istoty. " Joyce Meyer
Rozhlasové a televízne vysielanie Enjoying Everyday Life si získalo milióny priaznivcov po celom svete. Na Slovensku ho možno sledovať na satelitných kanáloch Life TV a TV9. 
Veľkej obľube sa u nás tešia aj autorkine knihy Sila myšlienok, Ako zvládať svoje emócie, Drž si jazyk na uzde, Boh sa na teba nehnevá, Od zlozvykov k dobrým návykom, Nikdy sa nevzdávaj, Sebavedomá žena a Preťaženie. 

vyveska's insight:

Boh nám chce pomôcť v rozhodovaní pri kľúčových rozhodnutiach i v malých každodenných záležitostiach. Ak sa však nenaučíme počúvať Boží hlas a riadiť sa ním, Božie plány sa nestanú realitou. Táto kniha vám pomôže vnímať, čo Boh hovorí, rozlišovať negatívny vplyv a zámery nepriateľa, pochopiť, prečo je nevyhnutné riadiť sa Božími pokynmi, uvedomiť si, že komunikovať s Bohom nie je zložité.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Vieme sa modliť, pán kardinál? - Tomáš Špidlík

Vieme sa modliť, pán kardinál? - Tomáš Špidlík | Odporúčame | Scoop.it

Modlitba je rozhovor duše s Bohom. Ale je to tiež účasť na „rozhovore“, ktorý od večnosti vedú medzi sebou osoby Najsvätejšej Trojice. Aj naša modlitba sa teda obracia k Bohu Otcovi skrze Syna v Duchu Svätom. V Duchu smieme skrze Syna povedať:  „Otče náš!“

vyveska's insight:

Táto knižočka nám formou otázok a odpovedí skúseného, vtipného a múdreho kardinála Tomáša Špidlíka SJ poodhalí stále lákavé tajomstvá modlitby.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Moje srdce zvíťazí - Mirjana Soldo

Moje srdce zvíťazí - Mirjana Soldo | Odporúčame | Scoop.it

Volám sa Mirjana. Viac než 35 rokov sa mi zjavuje Panna Mária. Nemôžem to povedať otvorenejšie.“

Mirjana Soldo mala len 16 rokov, keď spolu s piatimi deťmi na vrchu pri dedinke Medžugorie v bývalej Juhoslávii uvidela tajomnú ženu. Bola mimoriadne krásna a plná milosti. Predstavila sa ako Panna Mária. Udalosti, ktoré sa začali v to letné popoludnie v roku 1981, Mirjane dramaticky zmenili život. Komunisti ju veľmi trápili. Aj po 35 rokoch ľudia prúdia do Medžugoria a hľadajú tam odpovede na veľké životné otázky. Spomínajú sa mnohé prípady zázrakov a podľa Mirjany ešte ďalšie prídu. Panna Mária jej zverila desať prorockých tajomstiev o budúcnosti sveta.

vyveska's insight:

Mirjana v knihe Moje Srdce zvíťazí rozpráva príbeh o Medžugorí, ako ho vníma svojimi očami – tými istými očami, ktoré sa podľa jej svedectva pozerajú na najuctievanejšiu ženu v dejinách. Kniha obsahuje fotografie z rodinného albumu vizionárky Mirjany Soldo. Spoluautormi knihy sú Miki Musa a Sean Bloomfield.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Salezián Marián Valábek - Ísť do manželstva je odvaha a risk

Salezián Marián Valábek - Ísť do manželstva je odvaha a risk | Odporúčame | Scoop.it

Kňaz ThLic. Marián Valábek SDB sa dlhodobo venuje sprevádzaniu snúbencov a riešeniu kríz a problémov manželov. Je riaditeľom Centra pre rodinu v Bratislave, spoluzakladateľom Manželských stretnutí a prednášal nové formy pastorácie rodiny. 

vyveska's insight:

Kedy začať s prípravou na manželstvo? Na čo nezabudnúť? Prečo je manželstvo bláznovstvom? Dá sa zvládnuť s jedným človekom do smrti? Existuje šanca pre ľudí na pokraji rozvodu?

Aj tieto otázky otvárame v knihe, ktorá nemá byť dogmatickým ani morálnym výkladom, ale rozhovorom o problémoch a ďalších skutočnostiach v manželskom a rodinnom živote.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Tajomstvá Starého zákona - Anna Katarína Emmerichová

Tajomstvá Starého zákona - Anna Katarína Emmerichová | Odporúčame | Scoop.it

Videnia Anny Kataríny Emmerichovej (1774 – 1824), ktoré sa zachovali vďaka Clemensovi Brentanovi, nesú pečať jej rýdzej prostorekosti. Sama si túžobne priala, aby boli zapísané, zozbierané a sprostredkované ostatným ľuďom. Uvedomovala si, že obrazy a výjavy z dejín spásy, ktoré videla, vedú ku Kristovi, ktorý podľa slov apoštola Pavla je odrazom neviditeľného Boha.

Práve videnia Anny Kataríny Emmerichovej nám dokážu priblížiť niektoré, často až nezrozumiteľne a cudzo znejúce posolstvá zo Svätého písma. Vizionárka nechce nikoho presvedčiť, chce len svedčiť. Sprostredkúva a ukazuje nám živé obrazy, neustále zdôrazňuje slová: „A uvidela som...“

vyveska's insight:

Tajomstvá Starého zákona patria vôbec k prvým videniam, ktoré mladá Anna Katarína dostala. Hovorí: „Keď som mala asi päť alebo šesť rokov a premýšľala som nad prvým článkom katolíckeho vyznania viery: ,Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme‘, dostalo sa mi rôznych videní o tom, ako boli stvorené nebo i zem. Uzrela som pád anjelov, stvorenie zeme i raja, stvorenie Adama a Evy i hriech prvých ľudí. Z evanjelia a zo Starého zákona som si nikdy nepotrebovala zapamätať konkrétne state, lebo po celý život som ich videla na vlastné oči.“

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

František z Assisi. Spomienka a vášeň - Anton Rotzetter

František z Assisi. Spomienka a vášeň - Anton Rotzetter | Odporúčame | Scoop.it

V centre tejto knihy, ktorá vznikla hlave na základe mojich prednášok, stojí František z Assisi. Chcel by som ho predstaviť spôsobom, ktorý by prelínal dejiny so súčastnosťou. Nejde nám tu o dejiny, ale skôr o františkánsku teológiu, ktorá vychádza z reflexie, to znamená z myšlienkového návratu súčasného človeka k historickej postave svätého Františka.

vyveska's insight:

Autorovi knihy ide súčasne o dve skutočnosti: o spätosť s tradíciou (čiže spomienku), v tomto prípade spätosť so svätým Františkom, a na druhej strane o aktuálnosť, súdobosť, živé svedectvo (čiže vášeň). Preto som nikdy nezačínal s "dejinami všeobecne", ale snažil som sa ich interpretovať ako "dejiny pre dnešný svet."

Známy odborník na františkánsku spiritualitu podáva prepojenie Františkovho historického života s posolstvom pre dnešnú dobu.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Ruženec oslobodenia - Regis Castro, Maisa Castro

Ruženec oslobodenia - Regis Castro, Maisa Castro | Odporúčame | Scoop.it

Ovocím modlitby Ruženec oslobodenia  je vnútorná radosť, hlboký pokoj v našom srdci, sloboda od úzkosti, depresie, strachu atď. A následne uzdravenie vzťahov, zmierenie sa so situáciou a dokonca fyzické uzdravenie zo psychosomatických neduhov. Okrem toho sme oslobodení od duchovného útlaku, ktorý zapríčiňujú kliatby, zlo, zapletenie sa (či už nás samých, alebo našej  rodiny) do okultizmu alebo negatívneho duchovného dedičstva, ktoré pochádza od našich predkov. Toto všetko je skutočné a pravdivé. Ježiš je náš Vykupiteľ, náš Osloboditeľ. Miluje nás a chce, aby sme mohli žiariť jeho zázračným svetlom.    

vyveska's insight:

Kniha obsahuje pätnásť výnimočných svedectiev, ktoré hovoria o tom ako im ruženec oslobodenia pomohol. Ruženec oslobodenia je opakované vzývanie mocného mena Ježiš.Je založený na Božom slove: \"...aby každý jazyk vyznával:\"Ježiš Kristus je Pán!\" na slávu Boha Otca\". Má mocný uzdravujúci a oslobodzujúci účinok.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Novéna k andělu strážnému - Anna Penna FSP

Novéna k andělu strážnému - Anna Penna FSP | Odporúčame | Scoop.it

Od svého počátku až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvami. Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu. Křesťanský život má již zde na zemi ve víře podíl na blaženém společenství andělů a lidí sjednocených v Bohu. (KKC 336). 

vyveska's insight:

Člověk by neměl na svého anděla zapomínat. K rozjímání nad jejich významem pro náš život nám dobře poslouží i tato novéna, poukazující na základě biblických úryvků na některé z podob těchto andělských bytostí.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Anjeli v našich predstavách (10) - Oľga Gavendová

Anjeli v našich predstavách (10) - Oľga Gavendová | Odporúčame | Scoop.it

Veríme, že existujú anjelské bytosti?
Vzbudzujú v nás strach alebo obdiv?
Čo o anjeloch vieme a ako s nimi môžeme spolupracovať?
Zaujímavé podnety pre duchovný život.

vyveska's insight:

Veríme, že existujú anjelské bytosti?
Vzbudzujú v nás strach alebo obdiv?
Čo o anjeloch vieme a ako s nimi môžeme spolupracovať?
Zaujímavé podnety pre duchovný život.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Velká malá Terezie - Veronika Katarína Barátová

Velká malá Terezie - Veronika Katarína Barátová | Odporúčame | Scoop.it

Předkládanou knížečku tvoří krátká zamyšlení nad vlastními slovy svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), jíž od dětství fascinovala dynamika vztahu pozemského života a věčnosti, „už ano, a ještě ne“ plnosti křesťanského života. 

Th.Lic. Veronika Katarína Barátová (*1959)
Sestra Veronika pochází ze Slovenska, původně vystudovala VUT v Brně. Od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství, nyní žije v Dolanech u Olomouce. Teologii studovala v Olomouci a na Teresianu v Římě. Věnuje se formaci členů komunity, vede duchovní obnovy a semináře na různá témata duchovního života.

vyveska's insight:

„Terezie ukazuje, jak napínavé a okouzlující je žít v důvěrném vztahu s Bohem. Všechno v ní hoří plamenem: láskou k Bohu, k bližnímu, k církvi, ke světu… Milovat Boha a s Bohem milovat svět se jí jeví jako to nejlepší dobrodružství. My jsme z křesťanství učinili cosi komplikovaného, kyselého, obtížného a nečasového…Bůh je věčně mladý a potřebuje mládí, které vyzařuje jeho temperament a humor. Lisieux je velmi aktuální.“ 
(Hans Urs von Balthasar)

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

 Životopis Terezie z Lisieux - Guy Gaucher

 Životopis Terezie z Lisieux - Guy Gaucher | Odporúčame | Scoop.it

Neznáte mě takovou, jaká jsem ve skutečnosti, napsala sestra Terezie od Dítěte Ježíše mladému seminaristovi několik měsíců předtím, než zemřela. Kompletní dílo této karmelitky, včetně textů dvou kanonizačních procesů, bylo uveřejněno až po osmdesáti letech. Na základě těchto dokumentů napsal Guy Gaucher životopis 

vyveska's insight:

Pri liturgickej spomienke na sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vám ponúkame životopis Terezky z pera karmelitána Mons. Guy Gauchera.

"Životopis je určený zástupům těch, kdo chtějí poznat skutečný život Terezie do všech podrobností. Odmítl něco si vymýšlet či komentovat, aby zůstal věrný té, který prohlásila: Mohu se živit jenom pravdou. "Je úvodem k Dějinám duše. Krok za krokem sleduje životní cestu "malé poslední" Martinové, která přes všechny své handicapy se opovážila s troufalou odvahou věřit v milosrdnou lásku Otce, "v nejzákladnější skutečnost evangelia", jak řekl Jan Pavel II. v Lisieux.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Modlitebná knižka pre starších

Modlitebná knižka pre starších | Odporúčame | Scoop.it

Modlitebná knižka pre starších vznikla na základe niekoľkých modlitebných kníh predvojnového vydania s prihliadnutím na súčasné liturgické a modlitebné texty.

vyveska's insight:

Modlitebná knižka pre starších vznikla na základe niekoľkých modlitebných kníh predvojnového vydania s prihliadnutím na súčasné liturgické a modlitebné texty.

Texty modlitieb a piesní sú úvedené vo väčšom formáte písma.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

15 dní so svätým Vincentom de Paul - Jean-Pierre Renouard

15 dní so svätým Vincentom de Paul - Jean-Pierre Renouard | Odporúčame | Scoop.it

Publikácia otca Jean-Pierra Renouarda ponúka pohľad na spiritualitu svätého Vincenta de Paul (1581 - 1660) v pätnástich meditáciách: Prvé tri, vychádzajúce zo skúseností svätca, umožnia prehĺbiť si vieru. Šesť nasledujúcich vysvetľuje, čo znamená prežiť skutočné obrátenie: 

vyveska's insight:

Svätý Vincent daroval život Bohu a chudobným a nabáda nás, aby sme ho nasledovali. Hnacou silou jeho života je modlitba (týkajú sa jej ďalšie tri kapitoly). Ą napokon tri posledné meditácie nás uvádzajú do svätcovej lásky ku kňazstvu, k základným kresťanským čnostiam a k spoločnej práci pre Cirkev. 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Srdce táty - Osvaldo Poli

Srdce táty - Osvaldo Poli | Odporúčame | Scoop.it

Existuje otcovský styl výchovy?//Přistupují muži k výchově jinak než ženy?//Je mužský způsob výchovy pro děti a jejich vývoj přínosem?//Tyto otázky se jako červená nit vinou všemi úvahami, které najdete v této knize, zamýšlející se nad tím, co je pro mužský styl výchovy typické, a proč by ho děti měly zažít.//Znovuobjevit mužský způsob výchovy musí především sami otcové, kteří dnes často trpí pocity méněcennosti, že výchovu nezvládají tak dobře jako ženy. Právě proto je nutné, aby objevili skrytou krásu a potřebnost mužského přístupu k výchově svých dětí.//

vyveska's insight:

Podle Osvalda Poliho má otec dítěti zprostředkovat určitý pohled na život a probudit jeho „ideální Já“.Jeho inspirativní kniha vychází z předpokladu, že muži a ženy se od sebe v zásadě liší, a to v oblasti, tělesné, duševní i duchovní a poskytuje praktický návod, jak se stát dobrým otcem.  Je určeno nejen věřícím rodičům, mohlo by se uplatnit i mimo křesťanské kruhy. Využijí ji i duchovní a studenti teologie.

Osvaldo Poli je známý italský psycholog a psychoterapeut. Léta se věnuje formaci k rodičovství a k partnerství a výchově dětí, přičemž spolupracuje s různými skupinami, institucemi a časopisy.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Anjeli vo videniach veľkých mystičiek - Marcello Stanzione, Myriam Castelli

Anjeli vo videniach veľkých mystičiek - Marcello Stanzione, Myriam Castelli | Odporúčame | Scoop.it

Perpetua, Cecília, Uršuľa, Agnesa, Genovéva, Hildegarda z Bingenu, Klára, Gertrúda, Brigita, Angela Merici, Terézia z Ávily, Ružena Limská, Margita Mária Alacoque, Mária Magdaléna de’ Pazzi, Gemma Galgani, Teresa Musco, Natuzza Evolo...

Za každým z týchto mien sa ukrýva jedinečný príbeh. Stretnutie, boj, odpoveď. To sú momenty, ktoré charakterizujú osudy mnohých žien fascinovaných Božou prítomnosťou. Žien oddaných modlitbe a praktickej láske, ktoré stáli nablízku chudobným a biednym. Žien jednoduchých i vzdelaných, šľachtičien i slúžok. V určitom okamihu života sa stretol ich a Ježišov pohľad a ony – priťahované touto Božskou silou – sa rozhodli žiť z neho a s ním. Už navždy.

Hoci mali tieto ženy pohľad upretý na nebo, zostávali nohami pevne na zemi, pripravené konať v prospech ľudí. A Boh im viditeľným spôsobom dával zakúšať pomoc v podobe nebeských anjelov.

vyveska's insight:

Spoločným menovateľom týchto výnimočných mystičiek, patriacich do tisícročnej histórie Cirkvi, je skutočnosť, že na ich ceste boli prítomní anjeli, ktorí neustále kontemplujú Boha tvárou v tvár, velebia ho a slúžia mu. Ženy ochraňované anjelmi strážnymi, ktoré odvážne čelili prekážkam, zmenili prostredie a život svojej doby, založili nové rehoľné rády a boli nositeľkami nádeje a lásky. Lásky, ktorá všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

9 dní ke znovunalezení radosti z modlitby - Jacques Philippe

9 dní ke znovunalezení radosti z modlitby - Jacques Philippe | Odporúčame | Scoop.it


Edice „Novény“ nabízí  možnost, jak prožít čas v ústraní doma nebo na prázdninách, v metru nebo ve vlaku… lidem, kteří mají málo času, ale rozhodnou se po devět dní věnovat deset minut inspirujícím úvahám na konkrétní téma, aby pokročili v duchovním životě. Jde o školu modlitby i o praktický nástroj, jak proměnit sebe sama. Na každý den jsou navrženy dvě chvíle pro rozjímání, z nichž jedna může proběhnout ráno a druhá v jinou vhodnou dobu dne. Vždy se zde nabízí cvičení, které má pomoci k usebrání, úryvek z Božího slova, rozjímavý text světce nebo duchovní autority a předsevzetí… abychom se snadněji ponořili do autentické duchovní zkušenosti.

vyveska's insight:

Druhá novéna z nové edice novén. Tentokrát je jejím autorem známý francouzský kněz a kazatel J. Philippe.

Modlitba nám umožňuje předjímat nebe. Díky ní jakoby v předtuše okoušíme štěstí, které není z tohoto světa a které nám nic pozemského nemůže dát; totiž ono štěstí v Bohu, k němuž nás on sám předurčil a kvůli němuž nás stvořil

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Klub nerozbitných detí - Slávka Kubíková

Klub nerozbitných detí - Slávka Kubíková | Odporúčame | Scoop.it

Klub nerozbitných detí je o hľadaní strateného detského šťastia v dobe tabletov a instantných riešení. Na rozdiel od prekladov americkej výchov­nej literatúry je to kniha šitá na mieru slovenským rodičom. 

vyveska's insight:

Kniha vychádza z medicínskych a psychologických štúdií a je doplnená o rozhovory so slo­venskými expertmi. Každý z nich je autoritou v jednej z dôležitých oblastí, ktoré potrebujeme rozvíjať u našich detí. Aby zvládli náročnú dobu, v ktorej budú žiť. Aby sa stali nerozbitnými. 

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Kniha O a O pre násťročných - Josh McDowell, Bill Jones

Kniha O a O pre násťročných - Josh McDowell, Bill Jones | Odporúčame | Scoop.it

V knihe O a O pre násťročných nájdeš odpovede na viac ako 230 otázok ako sú napríklad:
Ako mám vyjsť s rodičmi?
Prečo sa cítim tak, ako sa cítim?
Ako mám vzdorovať, keď všetci moji priatelia užívajú drogy?
Ako si mám nájsť partnera?
Aký je najlepší spôsob rozchodu?
Podľa čoho poznám, či skutočne milujem?
Ako ďaleko môžem zájsť so svojím partnerom?
Ako mám zvládnuť pocity po sexuálnom zneužití?

vyveska's insight:

V knihe 0 a 0 pre nástročných nie sú obchádzané žiadne otázky. Josh McDowell a Bill Jones odpovedajú na otázky úprimne, priateľsky a priamo. Aj na najťažšie životné problémy nájdete jednoduché biblické riešenia.

Josh McDowell je medzinárodne známy prednášateľ, autor a cestujúci reprezentant evanjelizačnej spoločnosti Campus Crusade for Christ. Po ukončení Wheatonskej univerzity a Teologického seminára v Talbote napísal viac než 35 kníh a objavil sa v mnohých filmoch, na videu, v televíznych seriáloch. So svojou manželkou Dottie a štyrmi deťmi žije v Julian v Kalifornii.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Krajina mlčania - Tessa Afsharová

Krajina mlčania - Tessa Afsharová | Odporúčame | Scoop.it

Jej maličký brat zomrel, lebo naňho nedala pozor, a na Eliannu doľahne ochromujúci pocit viny. Túži po odpustení, pokúša sa zaslúžiť si ho prácou v otcovej dielni, a keď na rodinu udrie ďalšie nešťastie, Elianna preberá na svoje plecia vedenie dielne aj starosť o matku a sestru. Vďaka nevšednému talentu dosiahne nevídaný úspech, no ďalšie pohromy nedajú na seba dlho čakať a jej svet sa rúca.

vyveska's insight:

Lekári sú bezradní a Elianna stráca aj poslednú iskierku nádeje. Až raz… Po krajine sa rozletí chýr o mužovi, ktorý údajne uzdravuje dotykom rúk. Po dlhých rokoch utrpenia a po nespočetných sklamaniach sa Elianna neodváži premeškať šancu… Možno je to jediný človek, ktorý dokáže zaceliť rany na jej tele, srdci i duši.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Slušné vtipy 

Slušné vtipy  | Odporúčame | Scoop.it

Smiech je veľmi dôležitá súčasť ľudského života. Kedy ste sa naposledy z chuti zasmiali? Bez smiechu by bol život asi iba na zaplakanie. 

vyveska's insight:

Pamätáte si kresťanský časopis Nahlas? A pamätáte si jeho legendárne vtipy? Vydali sme sumár obľúbených vtipov z časopisu Nahlas na ktorých sa môže zasmiať naozaj každý. Všetko bez vulgarizmov... pre vašu chuť dobre sa pobaviť a urobiť svoj deň krajším.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Humor v Bibli - Andreas Martin (ed.)

Humor v Bibli - Andreas Martin (ed.) | Odporúčame | Scoop.it

Humor má mnoho společného s láskou a dobrotou a rozhodně není na překážku svatosti.  Říkat bližnímu pravdu s úsměvem je také lepší než se ho pokoušet pravdou umlátit…

vyveska's insight:

Necelá stovka vtipů, anekdot a citátů, které se inspirují větami a citáty ze Starého a Nového zákona, dokazuje, že ten, kdo bere radostnou zvěst vážně, má v každou chvíli důvod se smát.

more...
No comment yet.
Scooped by vyveska
Scoop.it!

Páter Pio (nové vydanie) - John A. Schug

Páter Pio (nové vydanie) - John A. Schug | Odporúčame | Scoop.it

Po sedemročnom dôkladnom skúmaní životopisných údajov nám autor knihy, kapucín z Oklahomy v USA, ponúka miestami neuveriteľný životný príbeh pátra Pia (1887-1968), kapucínskeho kňaza z malého horského mestečka San Giovanni Rotondo v južnom Taliansku.

Pápež Ján Pavol II. zaradil pátra Pia 16. júna 2002 do zoznamu svätých.

vyveska's insight:

Po sedemročnom dôkladnom skúmaní životopisných údajov nám autor knihy, kapucín z Oklahomy v USA, ponúka miestami neuveriteľný životný príbeh pátra Pia (1887-1968), kapucínskeho kňaza z malého horského mestečka San Giovanni Rotondo v južnom Taliansku.

more...
No comment yet.