Úsmevné príbehy lietajúceho pátra - Elias Vella | Odporúčame | Scoop.it

V tejto knihe plnej autentických zážitkov budeme mať možnosť vidieť ľudskú stránku pátra Eliasa a spôsob, akým je schopný s humorom, jednoduchosťou a bez panikárenia prispôsobiť sa rozličným okolnostiam.